Wednesday, 15 February 2012

# Bulan Rabi'ul Awwal ~ Cintai Rasulullah #

~ Mari kita tatapi hadith- hadith Baginda SAW ~

Mafhum hadith 1 :

Suatu ketika,Muaz bin Jabal r.a menghadap dan bertanya Rasulullah saw:"Ya Rasulullah,tolong huraikan kepadaku mengenai firman ALLAH SWT:"Pada saat sangkakala ditiup,maka kamu sekelian datang berbaris-baris."(an Naba':18)

Mendengar pertanyaan itu,Nabi saw menangis hingga basah pakaiannya.Lalu baginda menjawab:"Wahai Muaz,engkau telah bertanyakan kepadaku perkara yang amat besar,bahawa umatku akan diiring,dikumpulkan berbaris-baris menjadi 12 barisan,masing-masing membawa amalan mereka sendiri."

No comments:

Post a Comment