Friday, 3 February 2012

# Solat itu Tiang Agama #firman Allah SWT yang bermaksud :

"Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan solat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala disisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita."
                                                                                                      (surah al-baqarah 2:277)

No comments:

Post a Comment