Wednesday, 14 December 2011

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
DEFINISI ICT

ICT ialah teknologi komunikasi maklumat. Menurut Paisley dan Chen (1982) daripada Brown (1997), maklumat sebagai sesuatu yang memberi kesan kepada cara seseorang berfikir. Ia terkandung di dalam mesej yang boleh disimpan, dicapai dan dimanipulasikan. Selain itu, ia juga satu proses pengaliran, penyebaran pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi.

PERKEMBANGAN ICT

Rogers (1991) seorang pengkaji media komunikasi mengklasifikasikan sejarah perkembangan ICT kepada empat :

  • Era Informasi ~ bermula sejak 4000 Sebelum Masihi. Bermula ketika orang-orang Sumeria menulis di atas papan batu. Ketika ini Buku penting di salin tulis. Ini menyebabkan pengetahuan tidak berkembang luas kerana bahan bacaan yang terhad.
  • Era Percetakan ~ bermula pada tahun 1456 ketika mesin dicipta oleh Gutenberg dari Jerman. Sebelum itu, pada tahun 1401 teknologi teknologi percetakan telah wujud di China. Surat Khabar pertama diterbitkan pada era tersebut.
  • Era Telekomunikasi ~ bermula pada tahun1844. Telegraf dicipta oleh Morse.
  • Era Komunikasi Integratif ~ bermula pada tahun 1946 dengan terciptanya komputer.
  • Era Internet ~ SMS dan media digital internet seperti e-mel, blog dan halaman web dilihat sebagai satu kuasa baru yang sangat efektif. Informasi yang diterima adalah yang terkini dan mampu menghasilkan ledakan perubahan fikiran para pembacanya. Ia telah menghasilkan masyarakat yang lebih berilmu dan kritis. Kemunculan era internet di dalam proses memajukan fikiran dan ilmu masyarakat ini dipandang sebagai pemangkin kepada kewujudan koridor baru tanpa sempadan dan tanpa sekatan.

KEPENTINGAN ICT

~ Data  dapat diproses dan disimpan dengan segera tanpa membuang masa.

~Membantu menguruskan dalam membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan meningkatkan komunikasi dalam organisasi.

~ Dapat menekankan pencapaian kecekapan pengurusan dengan memastikan maklumat yang tersusun dan berguna apabila ianya diproses, disimpan, dan boleh dikemaskinikan dengan mudah.

~ Penyumbang penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. 

~ Cepat dengan menggunakan pelbagai perisian yang ada

No comments:

Post a Comment