Thursday, 29 December 2011

INTERNET

DEFINISI
 • Internet ialah satu singkatan bagi perkataan "INTER NETWORK" merupakan rangkaian bagi rangkaian COMGLOBAL( Wide Area Network atau WAN ) yang menghubungkan berjuta-juta rangkaian sedunia.


INFO
 • 1192 ~ Rakyat Malaysia mula menggunakan internet lengkap melalui JARING ( Joint Advance Research Integrated Network ). Ianya meruakan sebuah organisasi di bawah MIMOS ( Malaysia Institut of Microelectronic System).
 • 1994 ~ Pelanggan Internet telah betambah dengan jumlah 1,189 orang
 • 1995 ~ TMnet menjadi pembekal perkhidmatan internet ( ISP - Internet Service provoder ) yang kedua di Malaysia. 


TOKOH- TOKOH INTERNET
 •  Timothy Berners Lee pencipta WWW (World Wide Web) 
 • Tomlinson pencipta @ (at) pada surat e-mail.SEJARAH

     Internet bermula semasa Perang Dingin. Satu rangkaian telah dicipta untuk menghubungkan semua komputer tentera di sekitar Amerika Syarikat , sekiranya tercetus serangan nuklear, peralatan tentera Amerika syarikat masih dapat befungsi. Mesin-mesin ini dapat disambungkan melalui talian telefon. Dua mesin pertama telah berjaya disambungkan pada akhir tahun 1969. Dalam 15 tahun pertama selepas terciptanya rangkaian ini, tapak yang tersambung hanyalah tapak-tapak tentera dan akademik. Pelbagai rangkaian telah didirikan termasuk ARPAnet yang menyambungkan universiti. Universiti di Amerika Syarikat dan MILnet yang menyambungkan pangkalan-pangkalan tentera. ARPAnet (Advance Research Project Agency) adalah salah satu bahagia Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat turut menghasilkan kaedah pensuisan paket (packet switching) bagi menghubungkan pelbagai jenis komputer.


       Menjelang tahun 1970, rangkaian komputer yang pertama menggunakan teknik suis di Amerika Syarikat telah menghubungkan sistem komputer di University of California di Los Angeles (UCLA), University of California di Santa Barbara (UCSB), Stanford University dan University og Utah di Salt Lake City. Pada 1972, terdapat 40 tapak rangkaian ini digunakan untuk menghantar fail teks yang kecil di antara pengguna. Kini ia lebih dikenali sebagai E-Mail dan semakin popular digunakan. Pada awalnya piawai komunikasi yang asal dikenali sebagai NCP "Network Control Protocol". Setelah mengkaji teknik yang lebih canggih piawai kualiti tinggi digunakan iaitu TCP/IP. TCP (Transmission Transfer Protocol) di mana ia akan mengubah semula bentuk mesej di destinasi.


KEPENTINGAN INTERNET


 • Memberi perkhidmatan komunikasi elektronik.
 • Memberikan perkhidmatan aplikasi capaian jauh dan capaian maklumat.
 • Membolehkan pemindahan fail dengan mudah dan cepat.
 • Membolehkan penyebaran maklumat lebih luas dan dinamik.

KEBAIKAN PENGGUNAAN INTERNET

 • Mesej terlalu cepat.
 • Menyokong multimedia.
 • Boleh berkomunikasi secara global.
 • Menggunakan capaian komputer jarak jauh.
 • Interaktif ~ membolehkan pengguna berhubung dan berkomunikasi lebih dari satu hala.

KEBURUKAN

 • Kurang kepastian maklumat tepat.
 • Banyak perubahan si saat akhir perancangan.
 • Kebocoran maklumat rahsia/peribadi.
 • Kegiatan jenayah Internet (penggodam)yang boleh mengancam sama ada individu mahupun negara.

PERKHIDMATAN INTERNET
 • Mel Elektronik
 • World Wide Web
 • Berita Usenet
 • Internet relay Chat
 • Mendapatkan sebarang maklumat

ALAMAT INTERNET

Domain iaitu nama khas bagi sekumpulan rangkaian/ jaringan yang terdapat dalam Internet :

Kategori
Domain
Syarikat Perniagaan
.com
Kerajaan
.gov
Institusi Pendidikan
.edu
Pembekal perkhidmatan Internet
.net

No comments:

Post a Comment