Monday, 9 January 2012

E-MEL


DEFINISI E-MEL

      E-mel ialah singkatan kepada mel elektronik, surat elektronik, ataupun mel komputer.
      E-mel juga merupakan satu bentuk surat elektronik yang menggunakan pelbagai aplikasi yang digunakan untuk menghantar, menyimpan, dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik.
   Surat berasaskan penggunaan sistem komputer ini boleh dihantar atau diterima fail-fail yang mengandungi teks, grafik, animasi, audio, video, dan sebagainya. 

McGrawHill Profesional
Historically, electronic mail (or e-mail) referred to any of a number of technologies that allowed people to send documents to one another through electronic means.

JPA
- Mel Elektronik atau e-mel adalah merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu dengan lain dalam bentuk mesej elektronik.
- Aplikasi e-mel ini digunakan secara meluas dan membenarkan komunikasi lebih daripada dua hala dengan cara yang pantas dan lebih sesuai untuk penulisan yang ringkas. 

Mesej-mesej e-mel Internet terdiri daripada dua bahagian utama:

1.      Pengepala — Distrukturkan kepada ruang-ruang seperti ringkasan, pengirim, penerima, dan maklumat lain mengenai e-mel

2.    Isi — Mesej itu sendiri sebagai teks yang tidak berstruktur; kadang-kala disertakan ruang  tandatangan pada penghujungnya
Pengepala dipisahkan daripada isi dengan sebatang garis kosong.
  
PENGEPALA
Pengepala mesej terdiri daripada ruangan-ruangan seperti yang berikut:
   Dari : Alamat e-mel dan juga nama pengirim mesej
           Ke : Alamat e-mel dan juga nama penerima mesej
           Subjek : Ringkasan kandungan mesej (seperti tajuk)
     Tarikh : Tarikh dan waktu tempatan mesej dikarang
_______________________________________________________________________________

BAGAIMANA ANDA MENGHANTAR MESEJ MENGGUNAKAN E-MEL?

____________________________________________________________________________

DEFINISI E-MAIL ADDRESSm /ALAMAT E-MEL


satu nama unik yang mengandungi nama pengguna e-mel dan nama domain(.com, .net, .edu, etc.)
____________________________________________________________________________

BAGAIMANA E-MEL ANDA MERENTASI RANGKAIAN KOMPUTER?


 DEFINISI MAILING LIST

üMailing List merupakan satu kumpulan e-mel berserta nama dan alamat e-mel.

ü  Apabila mesej di hantar kepada mailing list, maka semua pihak yang berada dalam list tersebut menerimanya.

ü  Jika anda ingin meletakkan e-mel anda ke dalam mailing list, pastikan anda subscribe atau  melanggan program tersebut, dan jika anda ingin membuang e-mel daripada list maka anda perlu unsubscribe atau berhentikan langganan      

_____________________________________________________________________________

KEPENTINGAN “e-MAIL” DALAM PENYAMPAIAN MAKLUMATKEPENTINGAN “e-MAIL” DALAM PENYAMPAIAN MAKLUMAT

1.Penyampaian maklumat tanpa batasan melalui aplikasi e-mail

2. Perhubungan dan komunikasi dengan anggota menjadi lebih mudah
3. medium untuk aktiviti pemasaran
4. Penyampaian data lebih teratur dan sistematik

5. Urusan Kerja menjadi lebih ringkas dan cepat

KEPENTINGAN E-MEL DALAM PENDIDIKAN.
  • Guru @ tenaga pengajar :
- Berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan pihak jabatan serta kementerian

      - Berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran


      - Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal


  • Pelajar :
§  Berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain.

§ Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai isu semasa

§ Menggalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara.

§  Memperoleh bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara "on-line".


Pengajian atas talian

  • Pembelajaran atas talian atau e-pembelajaran. Ianya merupakan salah satu daripada sistem pembelajaran teradun yang disediakan oleh Universiti Terbuka Malaysia. Ia bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan peralatan elektronik untuk menyampaikan kandungan dan maklumat serta berinteraksi melaluinya.

Masalah – masalah yang dihadapi oleh pelajar :
Ø  Kemahiran teknologi maklumat yang lemah
Ø   Sukar membahagikan komitmen antara kerjaya, peranan sebagai pelajar dan tanggungjawab kepada keluarga.
Ø   Teknologi dan penyampaian maklumat atas talian

Langkah-langkah untuk mengatasi masalah  :
Ø  Meningkatkan kemahiran teknologi maklumat
Ø   Perancangan dan pengurusan masa yang berkesan
Ø   Mengubah gaya hidup

KEBAIKAN MENGGUNAKAN E-MEL
1. cepat

2. cekap

3. kelajuan

4. murah

5. mesra pengguna
6. mesra alam

7. mudah

8. selamat dan dipercayai

9. serba boleh

KEBURUKAN E-MEL
       Kurang Privasi
      Salah Faham
      Sarat Maklumat (Information Overload)
      Pembaziran Masa  
      Spam E-mel
      Virus dan Cecacing
      Kurangnya Sentuhan Peribadi
_______________________________________________________________________________

PERBANDINGAN ANTARA SURAT DAN E-MEL.

SURAT
E-MEL

                                   1.  Dikenakan bayaran
1.   Percuma

2. Kurang jaminan
            2. dijamin sampai

3. Penggunaan alam semula jadi
            3. mesra alam

4. Kurang privasi
            4. privasi


No comments:

Post a Comment